Joint venture przy wejściu na rynek zagraniczny cz. 3

Dwa ostatnie typy joint venture to kontrakt zarządczy i kontraktowanie produkcji. Kontrakt zarządczy (menadżerski) polega na udostępnieniu nie środków i materiałów, ale systemu zarządzania – firma udostępnia partnerowi usługi menadżerskie do zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to bardzo szybki i bezpieczny sposób wejścia na rynek, ponieważ zapewnia natychmiastowe zyski, łatwo wycofać usługę, Więcej…

Joint venture przy wejściu na rynek zagraniczny cz. 2

Dwa pierwsze typy joint venture to licencjonowanie i współwłasność. Licencjonowanie polega na udzieleniu innej firmie prawa do wytwarzania towaru, w tym do konkretnego procesu wytwórczego, patentów, znaków towarowych i innych procesów i wartości powiązanych z towarem. Licencjodawca teoretycznie może, wręcz powinien, kontrolować licencjobiorcę i produkowany przez niego towar, jednak z Więcej…

Joint venture przy wejściu na rynek zagraniczny

Istnieją różne sposoby wejścia na rynek zagraniczny. Wybór któregoś jest podyktowany specyfiką rynku, możliwościami producenta i rodzajem oferowanego produktu lub usługi. Wśród możliwości wejścia na nowy rynek wyróżnia się m. in. eksport, licencję, joint venture. W praktyce okazuje się, że stosowanie tylko jednej strategii jest trudne lub nieskuteczne, a łączenie Więcej…

Główne zasady brandingu

Tworzenie świadomości marki to skomplikowany i złożony proces, którego rezultat trudno przewidzieć. Dobre hasło reklamowe może przetrwać lata (jak np. hasło „I love NY” promujące Nowy Jork od 1977), ale zła reklama, słaby kontakt z klientami, brak doskonalenia produktu i inne błędy mogą łatwo pogrążyć całą firmę. Ponieważ obecnie jedną Więcej…

Budowanie świadomości marki, czy krótko o brandingu

Branding jest jedną z najważniejszych technik marketingowych. Polega na kreowaniu oraz utrwalaniu w umysłach (potencjalnych) konsumentów faktu istnienia danej marki oraz jej pozytywnego wizerunku. Kluczem do udanego budowania świadomości marki jest dotarcie do właściwej grupy docelowej i stworzenie dobrej reputacji konkretnej marki i produktu, co sprawi, że staną one w Więcej…